Kjell Grandhagen

Faktaboks

Kjell Grandhagen
Født
7. oktober 1954, Oslo
Død
3. mai 2019, Lørenskog
Kjell Grandhagen, tidligere generalløytnant sjef for etteretningstjenesten.
Av /Forsvaret.

Artikkelstart

Kjell Grandhagen var en norsk hæroffiser med generalløytnants grad, som avsluttet sin militære karriere som sjef for Etterretningstjenesten (E-tjenesten). Grandhagen hadde en lang og sammensatt karriere i Hæren og Forsvaret, med både nasjonal og internasjonal tjeneste.

Utdanning og karriere

Kjell Grandhagen hadde en lang karriere i Hæren før han trådte inn i Etterretningstjenesten. Her er han som sjef for 6. divisjon under en øvelse i Troms i 2003.

Kjell Grandhagen hadde tjeneste først i Infanteriet, og startet sin militære utdanning ved Befalsskolen for infanteriet (1973). Han tok Krigsskolen (1978) og Hærens stabsskole (1987); deretter den franske stabsskolen Ecole Supérieure de Guerre Interarmées (1990).

Grandhagen tjenestegjorde ved Brigaden i Nord-Norge fra 1978 til 1985, blant annet som tropps- og kompanisjef, så vel som for Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge, før han ble beordret som assisterende operasjonsoffiser i 6. divisjon (1985–1988); deretter som assisterende stabssjef/operasjonsoffiser ved Distriktskommando Nord-Norge (1991–1995). I perioden 1996–2000 var han sjef for Krigsskolen; deretter sjef for Presse- og informasjonsavdelingen ved Forsvarets overkommando (2000–2003), og sjef for 6. divisjon (2003–2006), med grad av generalmajor; deretter sjef for Hærens styrker (2004–2006). I årene 2006–2010 tjenestegjorde Grandhagen som militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet, til han i 2010 ble beordret som sjef for Etterretningstjenesten; en stilling han hadde til han i 2016 gikk av med pensjon og ble etterfulgt av Morten Haga Lunde.

Grandhagen tjenestegjorde i 1988–1989 som militær rådgiver for styrkesjefen i fredsstyrken Multinational Force and Observers (MFO) i Sinai. I to perioder tjenestegjorde han i NATO-styrker i Bosnia-Hercegovina og Kroatia; først som stabssjef ved den nordisk-polske brigaden i Implementation Force (IFOR, 1995–1996), deretter som sjef for den tilsvarende brigaden i Stabilization Force (SFOR, 1999–2000).

Fra 2016 og frem til sin død jobbet Grandhagen som konsulent og geopolitisk analytiker for DNB.

Militærfaglig innflytelse

Særlig som etterretningssjef, men også som leder på høyt nivå i Hæren og som assisterende departementsråd, øvde Kjell Grandhagen betydelig innflytelse i den fagmilitære debatten innad i Forsvaret så vel som gjennom sin deltakelse i forsvarsdebatten utad i samfunnet. Under Grandhagen ble E-tjenesten langt åpnere, med årlig framlegging av en åpen trusselvurdering.

Etter at han gikk av med pensjon engasjerte han seg fortsatt i det offentlige ordskiftet, med dyp innsikt i forsvarsspørsmål og med klare standpunkt. Svekket av en alvorlig kreftsykdom de siste årene av sitt liv, deltok han like fullt i den sikkerhets- og forsvarspolitiske debatten – ikke minst ved å forfekte betydningen av en sterkere nasjonal landstridsevne. Blant annet framholdt han det han mente var politisk og moralsk uakseptabelt ved en forsvarsplanlegging som ikke tok høyde for å forsvare alt norsk territorium, med særlig vekt på Finnmark.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg