Kjell Grandhagen, norsk offiser. Krigsskolen 1978. Oberstløytnant og assisterende stabssjef/operasjonsoffiser ved Distriktskommando Nord-Norge 1991–95, stabssjef for den nordisk-polske brigaden, NATOs fredstyrke i Bosnia-Hercegovina, 1995–96, oberst og sjef for Krigsskolen 1996–99, brigader og sjef for den nordisk-polske brigaden i Bosnia-Hercegovina 1999–2000, sjef for Krigsskolen 2000, sjef for Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando 2000–03. Generalmajor og sjef for 6. Divisjon 2003–04. Sjef for Hærens styrker (HSTY) 2004-06. Generalløytnant og militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet fra 2006. Utnevnt til sjef for Forsvarets etterretningstjeneste i august 2009.