Kjell Bjørndalen, norsk fagforeningsleder. Ansatt sekretær i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1977, valgt seksjonsleder fra Jern og Metall ved sammenslåingen til Fellesforbundet 1988. Forbundsleder i Fellesforbundet 1991–2007.