Kjell, mannsnavn, dels en forkortet form av Kjetil, dels kortform til navn med etterleddet -kjell, f.eks. Arnkjell, Torkjell. Navnedag 11. juli.