Kjøttindustriens Fellesforening, tidligere arbeidsgiver- og næringsorganisasjon, utgjør nå en del av NHO Mat og Landbruk.