Kjørnes, tettsted i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Innbyggertall: 550 i 2014.