Kistefos-Museet, norsk industrimuseum og kunstgalleri ved Jevnaker i Oppland etablert i bygningene til det tidligere Kistefos Træsliberi ved Kistefossen 1996 (industrimuseet) og 1999 (kunstgalleriet). Det finansieres av Stiftelsen Kistefos-Museet, som har kommet i stand ved gaver fra Christen Sveaas og Jevnaker kommune. Anlegget fremstår som et nesten intakt, gammelt tresliperi – et monument over industrialismens første tid i Norge. På området er det også satt opp en rekke skulpturer av norske samtidskunstnere. Fra 1996 har Stiftelsen Kistefos-Museet hatt ansvaret for bevaring av den gamle fabrikken og tradisjonene rundt den. Hver sommer arrangeres det kunstutstillinger i en av bygningene, Nybruket. Det arrangeres ulike andre aktiviteter i løpet av sesongen i tilknytning til kunstutstillingene, som konserter og foredrag.