Kirsti Coward, norsk jurist, cand. jur 1963. Hun var ansatt i Justisdepartementets lovavdeling fra 1965 til 1994, fra 1988 som ekspedisjonssjef. Fra 1994 til 2010 var hun høyesterettsdommer. Kirsti Coward var leder av Rådet for taushetsplikt og forskning fra 2009 til 2014.