Kirkhelleren, hule på øya Sanna, Træna kommune, Nordland, den største av i alt 17 grotter på øya som har vært bebodd, dannet ved havets erosjon. Kirkhelleren er 45 m dyp, 20 m bred og 32 m høy. Den var boplass for veidefolk i steinalderen; sikre spor etter bosetning også fra jernalderen. Flere av funnene er oppbevart i Træna bygdemuseum på Husøya.