På kirgisisk finnes en rik episk folkelitteratur. Hovedverket er det omfangsrike eposet Manas på 200 000 verselinjer, som skildrer den kirgisiske folkehelten Manas og hans etterkommeres kamp mot kineserne på 1100-1400-tallet. En av de betydeligste forfatterne på 1900-tallet er lyrikeren Aaly Tokombajev. Men landets internasjonalt mest kjente forfatter er Tsjingis Ajtmatov (f. 1928), som skriver på både russisk og kirgisisk, selv om miljøene i de fleste av romanene hans er kirgisiske. Hans arbeider er oversatt til mange vesteuropeiske språk; skuespillet Utferd til Fujiyama kom på norsk 1976, og han vant internasjonalt ry med kjærlighetshistorien Dsjamilja (1958, norsk overs. 1985). I romanen Gapestokken (1986, norsk overs. 1988), som handler om narkotikamisbruk i Sovjetunionen, stiller han seg svært kritisk til sovjetsamfunnet. Hans mest berømte roman er Og dagen varer lenger enn et århundre (1981, på norsk i 1983).