Kiasma, museum for samtidskunst, Helsinki, Finland, åpnet 1998; tegnet av den amerikanske arkitekten Steven Holl. Museet ble etablert i 1990, og holdt til i det finske nasjonalgalleriet Ateneum inntil den nye bygningen stod ferdig. Museet viser finsk og internasjonal kunst fra 1960-årene og fremover og skal være en møteplass for ulike ytringer innenfor samtidskunsten.