Kharian, mindre by i østlige Pakistan, i Punjab-provinsen. Over halvparten av alle norsk-pakistanere stammer fra områdene rundt Kharian. Til tross for at en betydelig del av befolkningen i enkelte landsbyer ved Kharian er blitt meget velstående, har de positive virkningene for området som helhet vært relativt små. Området er blitt kjent som Little Norway.