Khabur, elv i østlige Syria, sideelv til Eufrat. Khabur har sine kilder i fjellområdene i det sørligste Anatolia og renner gjennom nedbørfattige områder i Syria hvor den utgjør en viktig kilde for irrigasjon av fruktbart sletteland omkring Al-Hasakah. Khaburs elveslette er Syrias viktigste hveteproduserende område; her dyrkes også bygg, ris, sesam, grønnsaker og bomull.