Ketil Haugsand, norsk cembalist, pianist og instrumentmaker, utdannet i Trondheim og Praha, og i Amsterdam med Gustav Leonhardt. Lærer ved Norges musikkhøgskole 1974–95, 1994–95 professor. Fra 1995 professor ved musikkhøyskolen i Köln. Stor internasjonal anerkjennelse, utstrakt konsertvirksomhet i inn- og utland, bl.a. med Norsk Barokkorkester. Plateinnspillinger.