Keplers problem, problemet med å bestemme vinkelen mellom to radier som begrenser en elliptisk sektor med kjent areal; spiller en meget viktig rolle i teorien for planetenes bevegelse.