Kent var den første del av England som ble kolonisert av romerne. På 400-tallet ble det et angelsaksisk kongerike, muligens dannet av utflyttere fra Jylland. Kristnet omkring 600, da misjonæren Augustinus etablerte seg i Canterbury, som siden har vært det kirkelige sentrum i England. I 798 lagt under kongeriket Mercia, og ca. 825 under Wessex. Kent hadde en annen sosial organisasjon enn resten av England. Det er funnet mange spor etter norrøn invasjon; 1970 støtte man på rester av et vikingskip som ble opplyst å være det største man har funnet på De britiske øyer.