Kenneth Winston Starr, amerikansk jurist. Riksadvokat 1989–93; spesialoppnevnt etterforsker i den såkalte Whitewater-saken 1994 (som gjaldt Bill og Hillary Rodham Clintons mislykkede investering i et eiendomsprosjekt i Arkansas i 1978). I forlengelsen av Whitewater-etterforskningen begynte Starr å gjøre undersøkelser omkring presidentens privatliv, noe som munnet ut i den såkalte Lewinsky-saken. Starrs omfangsrike rapport om president Clintons forhold til Monica Lewinsky ble overlevert Kongressen i september 1998 og utgjorde grunnlaget for riksrettssaken mot presidenten på nyåret 1999. Starr fikk fra flere hold kritikk for å ha vært urimelig nidkjær og detaljorientert i sin etterforskning av presidentens seksualliv. Han trådte tilbake som spesialetterforsker i oktober 1999.