Kenneth Ewart Boulding, amerikansk sosialøkonom. En av pionerene for freds- og konfliktsforskning. Hovedverk: Conflict and Defence (1962).