Kemano, kraftstasjon i British Columbia, Canada, bygd av aluminiumskonsernet Alcan, ferdig 1952. Nytter vann som ledes vestover i tunnel gjennom Coast Mountains fra Kenney Dam i elven Nechako. Fallhøyde ca. 790 m, installert effekt 880 MW.