Keilhau, norsk slekt, opprinnelig fra Sachsen. Baltazar Keilhau (1720–65) var sogneprest i Horst i Holstein, og slekten kom til Norge med hans sønner generaladjutant, oberst Wilhelm Christian Keilhau (1760–1834) og Johan David Bertram Keilhau (1763–1807), sogneprest i Biri; den sistnevnte var far til geologen, professor Baltazar Mathias Keilhau (1797–1858). Fra W. C. Keilhaus sønn major Jens Christian Keilhau (1787–1837) stammer den nålevende slekt. Han var far til bl.a. oberstløytnant og sjef for Krigsskolen Wilhelm Christian Keilhau (1812–73), som igjen var far til generalmajor og generalintendant, statsråd Hans Vilhelm Dopp Mandall Keilhau (1845–1917), redaksjonssekretær Carl Keilhau (1864–1900) og kgl. fullmektig Harald Keilhau (1854–90). Redaksjonssekretær Carl Keilhau var far til stortingsbibliotekar Wollert Otto Hallvard Konow Keilhau (1894–1958), som igjen var far til forfatteren og journalisten Carl Keilhau (1919–57). Harald Keilhau var far til professor Wilhelm Christian Keilhau (1888–1954).