Kehdingen, landskap i nordlige Tyskland, i delstaten Niedersachsen, vest for Hamburg. Området ligger på Elbemunningens venstre bredd nordover fra byen Stade, og avgrenses i vest av elven Oste. Lavtliggende, tidligere marsk og våtmark; i dag for det meste oppdyrket. Store deler ligger under havets overflate og beskyttes av diker. Melkeproduksjon og fruktdyrking. Rikt fugleliv. Administrativt hører området til Landkreis Stade.