Kees van Baaren, nederlandsk komponist og musikkpedagog, fra 1957 direktør for musikkhøyskolen i Haag. Han gjorde en stor innsats for å gjøre Schönberg-skolen kjent i sitt land, og han brukte selv tolvtoneteknikken i sine verker. Verklisten omfatter et nokså lite antall komposisjoner, men av høy kvalitet, som kantaten The Hollow Men (1948), en klaversonate (1948), Variazioni per orchestra (1959), en klaverkonsert (1964) og Musica per orchestra (1966).