Kazimierz Brodziński, polsk dikter. Deltok i Napoleons felttog i Russland 1812, ble tatt til fange i slaget ved Leipzig 1813. Professor i estetikk ved universitetet i Warszawa. Gjennom sine dikt og kritiske avhandlinger bidrog han vesentlig til den romantiske retnings gjennombrudd i Polen. Han levde sine siste år i Dresden, hvor hans hjem ble møtested for tallrike polske emigranter. Hans mest kjente dikt er Wiesław, en idealiserende skildring av polsk landliv, etter forbilde av Goethes Hermann und Dorothea.