Kautilya, indisk statsmann, minister hos Chandragupta (Maurya). Ifølge tradisjonen forfatter av Arthashastra, en lærebok i statskunst. Den handler om hvordan et kongedømme skal styres, spionvirksomhet, lov og rett, utenrikspolitikk, krigføring osv. Det er omstridt om Arthashastra i sin nåværende form virkelig skriver seg fra Kautilyas tid. Verket er utgitt og oversatt til engelsk av R. P. Kangle (1960–65).