Kaupanger stavkirke, kirke i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane, i Kaupanger. Bygd som en langkirke med rektangulært skip og et smalere korparti. Både skip og kor har hevet midtparti. Rundt kirken har det tidligere vært svalgang. Trolig ble kirken bygd på slutten av 1100-tallet, og synes da å ha erstattet en nedbrent kirke på samme sted. Sin nåværende utforming fikk kirken på 1600-tallet, da bl.a. takrytteren over vestpartiet ble bygd og veggene ble bordkledd utvendig. I 1960-årene ble deler av inventaret restaurert i opprinnelig stil, mens eksteriøret ble ført tilbake til 1600-tallet.