Kassandros, konge i Makedonia fra 311, en av diadokene, sønn av generalen Antipatros. Kassandros bekjempet etter farens død hans etterfølger Polyperkhon. Han var først regent for Aleksander den stores sønn med Roxane, men disse ble ryddet av veien 310/309. Senere førte Kassandros kriger med vekslende hell i Hellas, Thessalia og Makedonia. Han grunnla byen Thessaloniki.