Karolina Světlá, tsjekkisk forfatter, grunnlegger av den moderne realistiske tsjekkiske romantradisjonen. Inspirert av B. Němcová og J. Neruda, og ut fra et solid kjennskap til særlig fransk litteratur, skrev hun flere velkomponerte romaner og fikk innflytelse på det litterære miljøet i samtiden. Kvinneskikkelser står i sentrum for hennes forfatterskap, og hun utrettet også mye for kvinnens opplysning og yrkesutdanning.