Karol Horák, slovakisk forfatter og teatermann. I 1960- og 1970-årene ledet han et eksperimentelt teater i Prešov. Han har skrevet noveller og teatervitenskapelige verker, men han er særlig kjent for en rekke egenartede dramaer som f.eks. Mellomkrigsmannen (1984), Veien (1988), Nullpunktet (1993) og Himmel, Helvete, Katteby (1995). I disse stykkene forholder han seg ofte fritt til tidsbegrepet, og på en oppfinnsom måte blander han sammen den ytre virkelighet og rollefigurenes indre impulser. Hovedtemaet er som regel individets kamp mot samfunnsmaskineriet og mot sine egne begrensninger.