Karlevi-steinen, på Öland, Sverige, har vakt oppmerksomhet ved at den på en måte tilhører tre nordiske land. Den er reist i svensk land omkring år 1000 etter en dansk stormann, men har en runeinnskrift, hovedsakelig metrisk, som forutsetter en islandsk skald.