Karl Wolfskehl, tysk forfatter av jødisk familie. Medlem av kretsen rundt dikteren Stefan George og medutgiver av kretsens tidsskrift Blätter für die Kunst. Utgav sammen med George en stor antologi med tysk litteratur (3 bd., 1900–02). I eksil i New Zealand skrev han flere verker som behandler jødisk tradisjon og jødenes skjebne. Posthume utgaver: Gesammelte Werke (2 bd., 1960), Briefe und Aufsätze. München 1925–1933 (1988), Gedichte. Essays. Briefe (1999).