Karl Theodor von Piloty, tysk maler; utdannet ved akademiet i München; malte først genrebilder, men gikk over til et effektfullt og rikt koloristisk historiemaleri. Han står som det realistiske historiemaleris fremste representant i Tyskland. Professor ved München-akademiet 1856, direktør 1874.