Karl Ragnar Gierow, svensk forfatter og kritiker, 1951–63 sjef for Kungliga Dramatiska Teatern. Medlem av Svenska akademien 1961. Diktsamlinger som Ödletid (1937) og Vid askens rötter (1940) rommer tidsbevisst, apokalyptisk lyrikk, som i formfullendte, klassiske strofer og norrøne bilder gir uttrykk for humanistisk idealisme. Ved siden av lyrikken skrev Gierow flere skuespill. Fra norsk hjemmefront hentet han idé og stoff til filmmanuskriptet Det brinner en eld (1943). Innen moderne svensk litteratur er han en betydelig representant for versdramaet.