Karl Radek, polsk-russisk politiker og skribent av jødisk ætt. Han gikk med i Rosa Luxemburgs polsk-litauiske sosialdemokratiske parti (SDKPiL) 1901. Under første verdenskrig oppholdt han seg i Sveits, og ble der kjent med Lenin. Etter marsrevolusjonen 1917 arbeidet han for bolsjevikene, fra desember 1919 som en av lederne i den nystartede kommunistiske internasjonale (Komintern). 1923 besøkte han Norge som Kominterns representant, og samme år drog han til Tyskland for å forberede en kommunistisk revolusjon der. Han sluttet seg til Trotskijs «venstreopposisjon» mot Stalin, og ble ekskludert 1927. I 1930 ble han igjen inntatt i partiet og ble deretter utenriksredaktør i Isvestija (1931–36). Arrestert i september 1936 og dømt til ti års fengsel i den annen Moskva-prosess (januar 1937) som trotskist. Hans senere skjebne er ukjent. Rehabilitert 1988.