Karl Pavlovitsj Brjullov, russisk maler, innførte det koloristiske historiemaleri i Delaroches og belgiernes genre i Russland. Hans kjempebilde Pompeiis undergang (1833) ble utstilt både i Milano og Paris før det nådde Russland. Bildet vakte oppsikt i Europa, men fikk aldri den betydning kunstneren hadde håpet det skulle få.