Karl Kristian Steincke, dansk jurist, politiker (sosialdemokrat) og forfatter. 1918–52 representerte han Socialdemokratiet i Folketinget. Han var 1924–26 og 1935–39 justisminister og 1929–35 sosialminister. 1950 var han igjen justisminister i noen måneder. Hans største innsats som politiker gjaldt gjennomføringen av en omfattende sosialreform 1933. Steincke utgav en rekke arbeider om sosiale og juridiske spørsmål og er dessuten kjent for sine vittige aforismer som kom i flere samlinger. Han skrev også erindringer, Minder og Meninger (5 bd., 1945–54).