Karl Johan Kvinlog Ingvaldsen, født i Trondheim, norsk bergingeniør, bror av B. Ingvaldsen; eksamen NTH 1938, direktør for Kautokeino kobberfelter fra 1956, adm. direktør for Norges geologiske undersøkelse 1958–74. Ledet utviklingen av Bidjovagge og Repparfjord gruver.