Karl Jaberg, sveitsisk språkforsker. Professor i romansk filologi ved Universitetet i Bern. Var særlig opptatt av romansk språkgeografi. Blant hans verk kan nevnes Sprachgeographie (1908), Idealistische Neuphilologie (1926) og det store språkatlaset Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (1928-40), som ble utarbeidet sammen med Jakob Jud.