Karl Helfferich, tysk politiker; økonom og jurist. Finansminister 1915–16, innenriksminister og visekansler 1916–17. Var opprinnelig liberal, men ble etter den første verdenskrig leder for det tysk-nasjonale folkeparti og var motstander av at Tyskland skulle oppfylle erstatningsforpliktelsene. Utgav bl.a. Der Weltkrieg (3 bd., 1919).