Karl Gustav Ossiannilsson, svensk forfatter og journalist. Fra århundreskiftet var han en frontskikkelse i svensk arbeiderbevegelse; diktsamlinger som Masker (1900), Hedningar (1901) og Örnar (1902) rommer heltedyrkende kampdikt. Kritisert for individualisme brøt han med sosialismen. Romanene Barbarskogen (1908), Slätten (1909) og Havet (1910) vakte oppmerksomhet ved et voldsomt kritisk syn på arbeiderbevegelsen, og utløste en livlig politisk debatt. Ossiannilsson utgav også en rekke populære historiske romaner, bl.a. Kung Karl den unge hjälte (2 bd., 1914), og bøker som tok opp sosiale, religiøse og moralske problemer.