Karl Fisher-reagens, reagens som benyttes ved titrering, for å bestemme vann i organiske prøver. Reagenset inneholder jod og svoveldioksid i pyridin. Inneholder prøven vann, reduseres jod til jodid. Forbruk av reagens (dvs. jod) ved ekvivalenspunktet bestemmes vanligvis ved dead stop-metoden. Se biamperometrisk titrering.