Karl Ernst von Baer, 1792–1876, født i Estland, tysk naturforsker og embryolog. Gjorde grunnleggende undersøkelser av fosterutviklingen hos en rekke dyrearter. Fremsatte teorier innen biologien og geografien, se Baers lov.