Karl Erik Nilsen, norsk maler, grafiker og billedhugger; har særlig skapt karakterfull grafikk, og er representert med grafikk og skulptur i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo.