Karl Amundson, svensk generalmajor, ballongflyger og militærattasjé. I 1900 var han i Paris sammen med August Saloman for å studere ballonger og luftskip. I desember 1900 var han med å etablere av SAS, Svenska Aeronautiska Sällskpet, som i dag heter Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Han var styreleder der i 1906-11 og 1930-32. I perioden 1. juli 1926 til 25. februar 1931 var Amundson sjef for det svenske flyvåpenet.