Karl Albert, konge av Sardinia fra 1831. Gav 1821 som regent Sardinia en demokratisk forfatning, men ble fordrevet av de reaksjonære. 1848–49 hjalp han opprørerne i Lombardia, men ble slått av østerrikerne ved Custozza (juli 1848) og Novi (mars 1849) og abdiserte til fordel for sin sønn Viktor Emanuel 2.