Karl 5, hertug av Lothringen, 1643–90, østerriksk hærfører. Han kjempet mot Ludvig 14 etter at franskmennene hadde tatt hans arverike Lothringen; sammen med den polske konge Johan 3 Sobieski brøt han tyrkernes ring om Wien 1683. Dette slaget stanset den tyrkiske fremrykningen i Sentral-Europa.