Karl 4, konge 1788–1808, sønn av Karl 3, ble ledet av dronningen Marie Louise av Parma og ministeren Godoy, som var hennes elsker. Brøt med Frankrike etter Ludvig 16s henrettelse 1793, men sluttet etter freden 1795 forbund med den gamle fienden. Dette førte til at Storbritannia ødela flåten og handelen for Spania og avskar forbindelsen med koloniene. Etter et opprør 1808 gav han tronen over til sønnen Ferdinand (7), men på møte i Bayonne samme år gav han alle sine rettigheter i Spania over til Napoleon; Ferdinand ble tvunget til å gjøre det samme. Napoleons bror Joseph ble konge i Spania. Dette utløste den store folkereisning i Spania. Karl levde siden i Frankrike og til slutt i Roma.