Karl-Erik Forsslund, svensk forfatter, rektor ved Brunnsvik folkehøyskole 1907–12. Han var en typisk representant for 1890-årenes utdannelsesbegeistring, nasjonalromantikk og hjemstedspatriotisme. I romanene Storgården (1900) og i den delvis selvbiografiske Göran Delling (1906) la han frem et rousseausk forsvar for det enkle liv på landet, i kontrast til en nedbrytende bytilværelse. Hans panteistiske, sosialt rettede livssyn kom også til uttrykk i en rekke diktsamlinger, f.eks. Lantliga låtar (1906), Rymdsånger (1909) og Från valborgsmässa til korsmässa (1932). Hos ham forenes 1880-årenes ateisme og fremskrittstro med 1890-årenes nasjonalromantikk. Forsslund gikk ivrig inn for å ta vare på folkelig tradisjon og minnesmerker, og var også en foregangsmann i naturvern. Hans hovedverk er den kulturhistoriske skildringen Med Dalälven från källorna till havet (1918–39, 27 bd.).