Karin Yrvin, norsk politiker (Arbeiderpartiet). Kvinnepolitisk sekretær i Arbeiderpartiet 1998-2004. Nestleder i Oslo Arbeiderparti 2004-06. Vararepresentant til Stortinget for Oslo siden 2001. Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet 2005-06.