Karin Sophie Adlersparre, svensk forfatter (pseudonym Esselde). Sammen med Rosalie Olivecrona grunnla hun i 1859 Tidskrift för hemmet og redigerte dette fra 1868 til 1885, da det gikk inn og ble fortsatt av tidsskriftet Dagny (1886–88), organ for Fredrika Bremer-förbundet, som ble stiftet på hennes initiativ i 1884. Hun startet 1864 Föreningen för frivillig sjukvård i fält (senere Svenska Röda Korset), og arbeidet for kvinners rett til utdannelse. Adlersparre var en sterk motstander av sosialistiske og usedelige tanker i kvinnebevegelsen.