Karin Maria Bruzelius, norsk jurist, jur. kand. fra Sverige. Hun var ekspedisjonssjef i Justisdepartementet 1982, i Samferdselsdepartementet 1987–88. Departementsråd i Samferdselsdepartementet 1989–97. Karin M. Bruzelius var høyesterettsdommer 1997-2011. Hun var leder av Norsk Kvinnesaksforening 1978-84, ble på nytt valgt inn i styret i 2010 og valgt til 1. nestleder i 2014.