Kari Werner Øfsti, norsk kringkastingsmedarbeider, cand.mag. med fagene engelsk fransk og samfunnskunnskap. Programsekretær i NRK/Trøndelag 1972, redaksjonssjef 1980, distriktssjef 1983–87. Programredaktør og sjef for programredaksjonen, NRK/Radio, Program 2, 1987–90, ass. programdirektør i NRK P2 1990–92. Kanalsjef i P2 1991–93, assisterende radiodirektør i NRK og kanalsjef for P1 1992–2000, programdirektør i NRK Program riks 2000–2003, direktør for NRK Kringkasting 2003-2007.